MBDC Psion

Handleiding Psion

Deze knoppen kunnen gekoppeld worden aan een toepassing. Bij de 2e generatie Psion zijn knop 3,4 en 5 samengevoegd in 1 knop.

Aanzetten: druk 2 seconden op de rode knop.   Uitzetten: druk op blauw dan rood.   Reset: houdt blauw en rood 6 seconden ingedrukt totdat het scherm wegvalt (er gaan geen opgeslagen gegevens verloren).   Blauwe knop: 1 x drukken - de cijfertoetsen gelden 1 x als functietoets (blauw). 2 x drukken - de cijfertoetsen gelden continu als functietoets (blauw).   Oranje knop: 1 x drukken - de cijfertoetsen gelden 1 x als alphatoets (oranje). 2 x drukken - de cijfertoetsen gelden continu als alphatoets (oranje).   Alle programma's staan op het scherm onder: Start - Programs.

Herstelpunt maken:

Druk op: Start, Settings.   Klik onder op tabblad: System.   Klik op: Total Recall.   Bij: Action staat: Create Backup Profile. Klik op: Next.   Vul bij: Profile Name, de datum in (vb 011209), selecteer bij: Profile Type - For this device only, en bij: Profile Location - \SD-MMC Card, klik op: Next.   Bij: Add Files, klik op: Next.   Bij: View Selections, klik op: Next.   Bij: Perform the Operation, klik op: Backup.

Herstelpunt terugzetten:

Druk op: Start, Settings.   Klik onder op tabblad: System.   Klik op: Total Recall.   Selecteer bij: Action - Resore Selected Profile, en bij: Profile Name - het laatst gemaakte herstelpunt (datum), klik op: Next.   Bij: Perform the Operation, klik op: Restore.   Bij: REBOOT! - klik op: Yes.