Foutmelding Favorieten Vista

Deze fout kan ontstaan bij een upgrade van Windows XP naar Vista, het importeren van de favorieten van een oudere installatie, het verplaatsen van de map ‘Favorieten’ onder Windows vista of het opnieuw installeren van Windows Vista.

Dit is het gevolg van te weinig rechten voor Internet Explorer. Één van de nieuwe beveiligingsmethoden in Windows Vista is ‘Integrety Control’ dit zorgt er voor dat alle onderdelen en applicaties een bepaald rechtenniveau krijgen. Internet Explorer heeft uit veiligheidsoverwegingen het laagste niveau toegewezen gekregen. Gevolg hiervan is dat Internet Explorer geen gegevens kan wegschrijven, behalve in de oorspronkelijke map ‘Favorieten’. Door één van bovenstaande oorzaken kan het gebeuren dat deze rechten worden overschreven met als gevolg de volgende foutmelding:

niet nader omschreven fout:
Favorieten opslaan

Om deze fout te verhelpen klikt u op ‘Start’, typt CMD.
In de zoekresultaten klikt u nu met rechts op ‘cmd.exe’ en kiest voor ‘Als administrator uitvoeren

Favorieten opslaan


U krijgt nu waarschijnlijk een beveiligingswaarschuwing, kies in dat geval voor ‘Doorgaan’.

Voer nu de volgende commando’s in waarbij u na elke regel op Enter drukt: (gebruikersnaam=1)
cd/users
cd [gebruikersnaam]
icacls favorites /setintegritylevel (OI)(CI)low

Als alles goed is gegaan krijgt u de volgende melding:

verwerkt bestand: favorites
1 bestanden zijn verwerkt; 0 bestanden zijn niet verwerkt 

Mocht dit niet gelukt zijn, dan krijgt u de volgende melding:

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
0 bestanden zijn verwerkt; 1 bestanden zijn niet verwerkt

favorieten opslaan

Controleer dan of de map ‘Favorieten’ is verplaatst. Is de map verplaatst of van naam gewijzigd navigeer dan naar de juiste locatie. Bij ons staat de map ‘Favorieten’ op de E-schijf. Hoe u kunt navigeren binnen CMD ziet u hieronder. Laat elke regel volgen door een druk op Enter en pas zonodig de naam en de locatie van de map Favorieten aan.

 

C:\Windows\system32>cd..

C:\Windows>cd..

C:\>e:

E:\>icacls favorites /setintegritylevel (OI)(CI)low

verwerkt bestand: favorites
1 bestanden zijn verwerkt; 0 bestanden zijn niet verwerkt

E:\>

U ziet dat het nu wel goed is gegaan, de map favorieten kan weer benaderd worden door Internet Explorer en u kunt weer favorieten toevoegen