MBDC Berichten

Alarmeisen Interpolis verstikkingsschade: zorg voor overspanningsbeveiliging op ISDN- en ADSL-lijn wanneer er een alarm op zit.

Ook wanneer U geen gebruik maakt van deze verzekering zijn deze eisen aan te raden.

 

Dit bericht komt van Interpolis:

 

Bij onze Verstikkingsschadeverzekering moet de elektrische installatie en de alarmering voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Deze voorwaarden staan op onderstaande site:
http://www.interpolis.nl/zakelijk/ondernemer/thema/agro/Verstikkingsschadeverzekering/default.aspx

 

Het is heel belangrijk hoe met het alarm wordt omgegaan.
Hierover treft u onderstaand informatie aan.


Hoe betrouwbaar is de doormelding van uw alarm?

De mogelijkheden van communicatiemiddelen ontwikkelen zich in een rap tempo.
De nieuwe mogelijkheden gaan echter ook met nieuwe risico’s gepaard waar we ons niet altijd bewust van zijn.
Alle reden dus om hier eens bij stil te staan.


Ontvangst alarmmelding
Allereerst moet glashelder zijn dat er maar één persoon verantwoordelijk is voor ontvangst van zijn alarm en dat is verzekerde zelf !!!

Wij geven aan op welke punten het alarm moet afgaan en vervolgens is het aan de relatie om het signaal te ontvangen en snel en adequaat te reageren.

Het missen van een alarmmelding is GEEN gedekte schadeoorzaak, evenals het niet adequaat reageren.
Dus als een GSM niet bereikbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld als Henny Huisman weer eens heel Nederland laat bellen, of als er in een groot gebied stroomuitval is, of in de nieuwjaarsnacht) loopt men de kans niet geïnformeerd te worden via zijn GSM en is er dus geen dekking op de Verstikkingsschadeverzekering!!


Een aantal oorzaken die een alarmontvangst kunnen verhinderen:

A.D.S.L.
Bij een ADSL-aansluiting op een analoge- of ISDN-lijn kan de alarmdoormelding worden geblokkeerd.
De mogelijke oorzaken van deze ADSL-problematiek kunnen voortkomen uit:
- Foute montage (geen filter toegepast)
- Verkeerde (DSL)software
- Overspanning
- Kortsluiting
- Type DSL
- Actieve/Passieve splitter
- Modem in wijkcentrale werkt niet.

Gezien de onduidelijkheden over de risico's van het gebruik van ADSL in combinatie met alarminstallaties, moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van een "schone" telefoonlijn.

Inmiddels hebben de firma's Adesys uit Wateringen en ASB-Security uit Best hiervoor wel een alternatieve technische oplossing.

Meer informatie op onderstaande sites::

Adesys:
Internetsite: www.adesys.nl/content/nl/prod/adsl_splitter.htm

ASB-Security:
Internetsite: www.asb.nl

Als deze voorziening niet kan worden toegepast zal bij de alarmdoormelding gebruik moeten worden gemaakt van een "schone" telefoonlijn.

Dit is een telefoonlijn waarop geen ADSL aanwezig is.


INTERNET-telefonie.
Steeds meer wordt gebruik gemaakt van telefoneren via Internet.
Dit is totaal ongeschikt voor alarmdoormeldingen !!!
Denk hierbij ook aan het KPN Internetplus-abonnement (O.a. Experiabox) !
Zie KNP-site:
http://www.kpn.com/kpn/show/id=1426390

*21* doorschakeldienst.
Het doorschakelen van de telefoonlijn waarop het alarm naar buiten belt met *21* kan tot gevolg hebben dat de alarmdoormelding wordt geblokkeerd.

In dit kader raden wij u dan ook sterk af van deze dienst gebruik te maken bij uw alarmdoormelding.


Permanente alarmbewaking.

Al bekend met deze nieuwste ontwikkeling ?

Inmiddels zijn de volgende bedrijven op de markt met zo'n systeem:

-       Fa LiHo (Telecom & Safety Systems; De heer Frans van Soest voorheen werkzaam bij Keijsers Ysselsteyn)
        Internetsite: www.liho.nl
        In de eerste weken van januari komt het systeem op de site te staan

-       De Firma ADESYS, fabrikant van de Octalarm-T-telefoonkiezers, komt in het laatste kwartaal van 2007 ook met een vergelijkbaar systeem. 

        Zij noemen dit het ACC-systeem.
        Internetsite: www.adesys.nl
        Beschrijving van het systeem op: www.adesys.nl/content/nl/prod/octalarm_abc.htm

Semafoon versus GSM
Om zo zeker mogelijk te zijn van doorgifte van de alarmmelding adviseren wij iedereen doorgifte via een semafonienetwerk.

Tegenwoordig adviseren we er zelfs een tweede telefoonnummer bij.
Dat zou dan een GSM-nummer kunnen zijn. Je moet dit zien als een soort "extra slot op de deur".
Je weet maar nooit, ook een semafoon kan (hoogst zelden !!) wel eens falen.
Vaak is het geen kwestie van falen, maar het gevolg van het feit dat een semafoonmast voor onderhoud even uit de lucht is.

Destijds bij de ramp in Enschede zijn alle hulpdiensten opgeroepen via de semafonienetwerken.
De andere telefoonnetwerken (vast en mobiel) werkten niet meer.
Dit is trouwens één van de redenen waarom de overheid nu een geheel nieuw alarmnetwerk (C 2000) heeft laten aanleggen.
Van dit netwerk kunnen geen particulieren of bedrijven gebruik maken.