MBDC Berichten

Alarmeisen Interpolis verstikkingsschade: zorg voor overspanningsbeveiliging op ISDN- en ADSL-lijn wanneer er een alarm op zit.

Ook wanneer U geen gebruik maakt van deze verzekering zijn deze eisen aan te raden.

Dit bericht komt van Interpolis:

 

Voordat een Verstikkingsschadeverzekering kan worden afgesloten moet de elektrische installatie voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Deze voorwaarden kunt u vinden op onderstaande site:
http://www2.interpolis.nl/preventie/Acceptatie_eisen_en_adviezen.asp

Om te kunnen voldoen aan deze minimale eisen verdienen de volgende punten Uw aandacht:
- Accu's in het alarmsysteem vervangen door accu's die niet ouder zijn dan 2 jaar.
- Overspanningsbeveliging op de binnenkomende telefoonlijn aanbrengen
- Is deze telefoonlijn ADSL-vrij ?
        Zo niet, dan deze lijn van een speciale ADSL-splitter voorzien die is dan tevens voorzien van overspanningsbeveiliging).


Het is heel belangrijk hoe met het alarm wordt omgegaan.
Hierover treft u onderstaand informatie aan.


Hoe betrouwbaar is de doormelding van uw alarm?

De mogelijkheden van communicatiemiddelen ontwikkelen zich in een rap tempo.
De nieuwe mogelijkheden gaan echter ook met nieuwe risico’s gepaard waar we ons niet altijd bewust van zijn.
Alle reden dus om hier eens bij stil te staan.


Ontvangst alarmmelding
Allereerst moet glashelder zijn dat er maar één persoon verantwoordelijk is voor ontvangst van zijn alarm en dat is verzekerde zelf !!!

Wij geven aan op welke punten het alarm moet afgaan en vervolgens is het aan de relatie om het signaal te ontvangen en snel en adequaat te reageren.

Het missen van een alarmmelding is GEEN gedekte schadeoorzaak, evenals het niet adequaat reageren.
Dus als een GSM niet bereikbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld als Henny Huisman weer eens heel Nederland laat bellen, of als er in een groot gebied stroomuitval is, of in de nieuwjaarsnacht) loopt men de kans niet geïnformeerd te worden via zijn GSM en is er dus geen dekking op de Verstikkingsschadeverzekering!!


Een aantal oorzaken die een alarmontvangst kunnen verhinderen:


INTERNET-telefonie (ook wel genoemd Voice Over IP -VoIP)
Steeds meer wordt gebruik gemaakt van telefoneren via Internet.
Dit is totaal ongeschikt voor alarmdoormeldingen !!!

A.D.S.L.
Bij een ADSL-aansluiting op een analoge- of ISDN-lijn kan de alarmdoormelding worden geblokkeerd.
De mogelijke oorzaken van deze ADSL-problematiek kunnen voortkomen uit:
- Foute montage (geen filter toegepast)
- Verkeerde (DSL)software
- Overspanning
- Kortsluiting
- Type DSL
- Actieve/Passieve splitter
- Modem in wijkcentrale werkt niet.

Gezien de onduidelijkheden over de risico's van het gebruik van ADSL in combinatie met alarminstallaties, moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van een "schone" telefoonlijn.

Fabrikant Adesys heeft inmiddels een intressante internetsite over dit onderwerp.
Klik hiervoor door naar:
www.adesys.nl/content/nl/prod/adsl_splitter.htm

Als deze voorziening er niet is of kan worden toegepast zal bij de alarmdoormelding gebruik moeten worden gemaakt van een "schone" telefoonlijn. Een telefoonlijn waarop geen ADSL aanwezig is.


*21* doorschakeldienst.
Het doorschakelen van de telefoonlijn waarop het alarm naar buiten belt met *21* kan tot gevolg hebben dat de alarmdoormelding wordt geblokkeerd.

In dit kader raden wij u dan ook sterk af van deze dienst gebruik te maken bij uw alarmdoormelding.


Permanente alarmbewaking.
Al bekend met deze nieuwste ontwikkeling ?
Zo nee, kijk dan op onderstaande sites:
www.asb.nl/docs/index.asp?nav=121

www.asb.nl/docs/index.asp?nav=120Semafoon versus GSM
Om zo zeker mogelijk te zijn van doorgifte van de alarmmelding adviseren wij iedereen doorgifte via een semafonienetwerk.

Tegenwoordig adviseren we er zelfs een tweede telefoonnummer bij.
Dat zou dan een GSM-nummer kunnen zijn. Je moet dit zien als een soort "extra slot op de deur".
Je weet maar nooit, ook een semafoon kan (hoogst zelden !!) wel eens falen.
Vaak is het geen kwestie van falen, maar het gevolg van het feit dat een semafoonmast voor onderhoud even uit de lucht is.

Destijds bij de ramp in Enschede zijn alle hulpdiensten opgeroepen via de semafonienetwerken.
De andere telefoonnetwerken (vast en mobiel) werkten niet meer.
Dit is trouwens één van de redenen waarom de overheid nu een geheel nieuw alarmnetwerk (C 2000) heeft laten aanleggen.
Van dit netwerk kunnen geen particulieren of bedrijven gebruik maken.

Semafonienetwerken
In Nederland zijn er 2 aanbieders van semafoonnetwerken, te weten KPN (vanaf 01-11-05) met 2 netwerken en CallMax met 1 netwerk.

Beide aanbieders leveren ook semafoons voor hun netwerk.

KPN
Waarom zijn de Nationaal 1, Nationaal 2 en Benelux semafonie netwerken gesloten?
De overheid vordert de zendfrequentie van deze netwerken terug. Daarnaast kan KPN, door het sluiten van de oudste netwerken, de dienstverlening op de overgebleven netwerken met meer zekerheid voorzetten.

KPN heeft ons, bij monde van hun productmarketeer Semafonie, meegedeeld dat de overblijvende 2 semafonietnetwerken de komende jaren in de lucht blijven.

Helaas is Beneluxdekking vanaf 01-11-05 niet meer mogelijk.
KPN heeft een helpdesk die volledig gespecialiseerd is in Semafonie.
De telefonische ingang voor Semafonie is 0800-0106; kies daarna voor Semafonie.
Medewerkers die volledig op de hoogte zijn van de "agrarische" semafonieproblematiek zijn o.a. Mevr Dijkema en de Heer V.d. Berg

Veel informatie over de sluiting van de netwerken kunt u vinden op internet bij:
http://www.kpn.com/kpn/show/id=847273

CallMax
De tweede aanbieder met een eigen semafonienetwerk is CallMax Eindhoven.
Zie internet: www.callmax.nl


Semafoons; waar verkrijgbaar en wat kosten ze.

Waarschuwing:
Laat u bij de aanschaf van een nieuwe semafoon adviseren door deskundigen, liefst uw eigen installateur.
Niet alle telefoonkiezers kunnen functioneren met elk type semafoon.
Uw installateur zal daarvoor vaak ook zelf moeten gaan informeren bij de fabrikant/leverancier van uw telefoonkiezer.
Mocht u een telefoonkiezer hebben van het type Octalarm of Modalarm, kijk dan eens op de site van de fabrikant.
Daar is ook veel informatie te vinden op dit punt.
Zie www.adesys.nl.
Bij "Support", daarna "Adesys nieuw" en tot slot bij "KPN stopt met National 1 en Benelux semafonienetwerk" doorklikken

Verkooppunten:

1. Uw eigen installatiebedrijf.
Voor zover ons bekend zijn er 2 installatiebedrijven (Van Boxtel uit Volkel met als internetsite www.vbv.nl en Gabriels uit Veghel met als internetsite www.gabrielselektro.nl), die zelf semafoons verkopen.

2. TelecomService Leek.
Op dit moment is een goed alternatief om een semafoon te bestellen, het bedrijf TelecomService Leek.
De heer Douwe de Vries is op de hoogte van de agrarische problematiek
Telefoonnummer: 0594-588588.
Internetsite; www.telecom-service.nl
                      
3. KPN
Semafoons bij hen zijn te bestellen via Internet:
http://www.kpn.com/kpn/show/id=847273
Echter, gezien de leveringsproblemen die KPN heeft met het nieuwe type semafoon (Bravo; zie hieronder) adviseren wij u om te bellen met KPN via het eerder genoemde telefoonnummer 0800-0106 en kiezen voor Semafonie

4. Call-Max
Omdat dit bedrijf een eigen semafonienetwerk heeft moet daar ook een abonnement genomen worden.
Dekking:                Alleen Nederland
                        Op speciaal verzoek is uitbreiding met Duitsland mogelijk.
Prijzen semafoons en abonnementskosten:
                        Zie internet; www.callmax.nl onder "hardware" (maxers) en "diensten"


Voorkeursemafoons.
Er zijn 2 semafoons waar onze voorkeur naar uitgaat, omdat deze de extra functionaliteit hebben van "Out of Range".
Zij geven een alarmsignaal als ze geen verbinding meer hebben met een semafoniezendmast.
Dit is een belangrijk punt in relatie tot uw eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontvangst van een alarmmelding.


Het betreftde volgende semafoons:

1.  De Swissphone-900-semafoon
Paintbrush-afbeelding
Deze is bij Call-Max te koop.
Het is mogelijk (als u dit bij de aankoop doorgeeft) dat de semafoon zo wordt ingesteld, dat bij een alarmmelding zowel een trilsignaal als een luid signaal wordt afgegeven.

2. De Bravo

Paintbrush-afbeelding

Mail van KPN dd 02-11-05:
De bravo 800 (in KPN uitvoering) is nu leverbaar.
Deze is geeft van een audio signaal indien de semafoon buiten bereik van het netwerk is en blijft continue piepen bij een oproep.

De ontvanger is zeer gevoelig en is mechanisch van een goede kwaliteit.
Het is een type dat ik vanuit techniek kan aanbevelen.
Groeten,
Patrick Schoenaker
Ook op dit punt raden wij u aan dit met KPN te regelen via telefoonnummer 0800-0106

Waarschuwing:
KPN levert op dit moment 2 typen semafoons: de Acyclon AP 1300 en de SemaScript 810 Nationaal 3.
Over dit laatste type horen wij in de agrarische wereld veel klachten.
Niet gebruikersvriendelijk, geen nederlandse handleiding en (te) vaak een lege batterij.
Dus van de beide semafoons die KPN op dit moment kan leveren gaat onze voorkeur uit naar de Acyclon AP 1300.